Hutný materiál

Pre stavebnú a konštrukčnú činnosť ponúkame základný hutný materiál ako sú uzavreté profily (jäkle), „L“- profily (vinkle), pásovinu, guľatinu či hrebienkové tyče (roxor). Materiál delíme na požadované dĺžky, po dohode ohýbame či zvárame.