FEROPLECH LETKO 

baner

AKTUALITY

feroplechletko@feroplech-letko.sk

Detailné informácie o produkte

Trapézový plech TL-35

Popis:
Trapézový plech TL-35 sa vyrába pozdĺžnym profilovaním z pozinkovaného plechu s oceľovým jadrom S250GD+Z275 alebo z hliníkového plechu.

Vyrobený profil je priečne delený na presné dĺžky zadané objednávateľom, takže pri montáži vzniká minimálny, resp. žiadny odpad. Profil je možné vyrobiť v takmer neobmedzenej dĺžke.

Oceľové trapézové profily TL-18 sú určené na vytváranie ľahkých strešných plášťov pri sklone minimálne 6° bez priečnych spojov alebo pri sklone strechy minimálne 10° s presahom v priečnom spoji najmenej 200mm.

Požiadavky EN 14782 – „Odolnosť proti bodovému zaťaženiu“: 2000mm