FEROPLECH LETKO 

baner

AKTUALITY

feroplechletko@feroplech-letko.sk

Detailné informácie o produkte

Tvarovanie plechov

Popis:
Strihanie plechov do hrúbky 2mm.
Ohýbanie plechov do dĺžky 2m do hrúbky 2mm, do 4 metrov do hrúbky 0,7mm.
Skružovanie plechov do dĺžky 1m od priemeru 70mm, do dĺžky 2m od priemeru 150mm.