FEROPLECH LETKO 

baner

AKTUALITY

feroplechletko@feroplech-letko.sk

Detailné informácie o produkte

Odkvapový systém K&J&G lakoplastovaný:

Popis:
-žľaby rozmer 25, 28, 33, 40 v dĺžkach 4 a 6m
-zvody ø 80, 100, 120, 150 v dĺžkach 3 a 4m
-čelá 25, 28, 33, 40
-rohy vnútorné, vonkajšie, lisované rozmer 25, 28, 33, 40
-kotlíky 25/80, 28/100, 33/100, 33/120, 40/120, 40/150
-háky 25, 28, 33, 40,
-objímky ø 80, 100, 120, 150 štandard aj predĺžené
-kolená lisované, ø 80, 100, 120, 150
-zachytávače vody ø 80, 100, 120, 150